Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UKSW) Chemia - studia I stopnia - stacjonarne

Szczegóły
Kod UKSW_CH1S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kierunek studiów Chemia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 15
Adres WWW https://ects.uksw.edu.pl/pl/programmes-all/CH014/WM-CH-N-1/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Student ma możliwość indywidualnego sprofilowania swojego kształcenia w
kierunku chemii organicznej, analitycznej lub teoretycznej a także możliwość rozszerzenia wiedzy
o szereg przedmiotów związanych z różnymi działami chemii, dostępnych w dość bogatej puli
przedmiotów obieralnych. Nauka odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury i sprzętu
laboratoryjnego będącego na wyposażeniu Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych
UKSW.
Absolwenci mogą podejmować pracę w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym,
kosmetycznym, spożywczym lub w instytucjach powołanych do monitorowania zanieczyszczeń
środowiska naturalnego. Spośród absolwentów licencjackich studiów chemicznych rekrutować
się będą w przyszłości, po odbyciu studiów magisterskich, kandydaci na studia doktoranckie.