Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UKSW) Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia- niestacjonarne

Szczegóły
Kod UKSW_BW1N
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy
obszarowo należącej do dziedziny nauk społecznych, obejmującej problematykę bezpieczeństwa w
skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej, ukierunkowanej przede wszystkim na poznanie
struktur organizacyjnych państwa oraz wielowymiarowych oddziaływań i wzajemnych zależności
podsystemów, w których funkcjonuje człowiek.
Wiedza z zakresu różnych dyscyplin naukowych (której głównym komponentem są nauki o
polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie, a także m.in. nauki prawne, nauki
socjologiczne oraz historia) zapewnia wszechstronne przygotowanie do działania w dynamicznie
zmieniającym się otoczeniu. Absolwenci potrafią analizować systemy, procesy i zjawiska,
identyfikować dysfunkcje i zagrożenia oraz dobierać odpowiednie dla określonych sytuacji strategie
działania.
Uzyskane w procesie kształcenia wiedza, umiejętności i kompetencje dają studentowi
kwalifikacje umożliwiające staranie się o zatrudnienie przede wszystkim w administracji publicznej
(ze szczególnym uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo), a także w
organizacjach gospodarczych.