Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UKSW) Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Szczegóły
Kod UKSW_AZD1S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kierunek studiów Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, Archiwistyka i zarządzanie zapisami informatycznymi
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Adres WWW https://ects.uksw.edu.pl/pl/programmes-all/AZD000/WNHS-AZD-N-1/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Celem kształcenia na kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacjąjest zdobycie wiedzy z zakresu archiwizowania i zarządzania dokumentacją. Na kierunku istnieje możliwość realizacji praktyk w instytucjach zajmujących się archiwizacją i zarządzaniem dokumentacją, w archiwum przechowującym dokumentację historyczną, a także w archiwach państwowych, państwowych wyodrębnionych oraz instytucjach i archiwach kościelnych, jak również w bibliotekach, muzeach, instytucjach naukowo-badawczych, ośrodkach dokumentacyjnych, wydawnictwach i przedsiębiorstwach specjalizujących się w usługach archiwizacyjnych.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w różnego rodzaju instytucjach społeczno-gospodarczych, które mają za zadanie gromadzić, przechowywać oraz udostępniać dokumentację archiwalną, a także dokumentację związaną z ich bieżącą działalnością. Absolwent po ukończeniu 3-letnich studiów licencjackich będzie przygotowany do pracy w archiwach historycznych, państwowych (administracji samorządowej i centralnej), instytucjach kościelnych, a także w archiwach zakładowych niezależnie od rodzaju przechowywanych w nich materiałów archiwalnych. Absolwent kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją będzie należał do grona wysoko wykwalifikowanej kadry przygotowanej do pracy w różnego rodzaju instytucjach zajmujących się ochroną oraz opracowywaniem dokumentów archiwalnych.