Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UKSW) Archeologia - studia I stopnia - stacjonarne

Szczegóły
Kod UKSW_AR1S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kierunek studiów Archeologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy na temat znaczenia archeologii w systemie nauk o społecznokulturowej
przeszłości człowieka, wiedzy o periodyzacji dziejów wraz ze szczegółami dotyczącymi
poszczególnych okresów i kultur, a także podstaw prawnych dotyczących badań i zarządzania
dziedzictwem kulturowym. W procesie dydaktycznym budowana jest również świadomości, że dostarczana
społeczeństwu popularna interpretacji badań musi być oparta na rzetelnej wiedzy naukowej.
Archeolodzy w większości znajdują zatrudnienie w zawodzie, przy różnego typu inwestycjach
infrastrukturalnych, które wymagają przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych lub
nadzorów archeologicznych. Często są pracownikami jednostek muzealnych, jako kuratorzy wystaw lub
animatorzy. Znajdują zatrudnienie także w jednostkach administracyjnych związanych z dziedzictwem
i kulturą.