Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Zarządzanie mediami i reklamą, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WZKS_ZARZ_MEDIAMI_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wziks/zarzad.medi.rekl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Kierunek „Zarządzanie mediami i reklamą” jest interdyscyplinarnym i unikatowym kierunkiem, łączącym nauczanie wramach nauk o zarządzaniu i jakości z naukami o komunikacji społecznej i mediach, a także prawem, ekonomią i finansami.Integralny element studiów stanowią również przedmioty z zakresu filozofii oraz nauk o sztuce. Kierunek ten stanowiodpowiedź na zmieniające się warunki społeczne, w tym zwłaszcza szeroko rozumianą mediatyzację, rozwój strukturspołeczeństwa informacyjnego, zwiększającą się rolę instytucji medialnych w życiu społecznym i gospodarczym oraz wzrostznaczenia technologii informacyjno-komunikacyjnych w przestrzeni społeczno-gospodarczej. Ukończenie studiów na kierunkuzarządzanie mediami i reklamą stwarza możliwości podjęcia pracy administracyjnej lub kierowniczej w funkcjonujących naskalę regionalną i międzynarodową instytucjach medialnych (m.in. agencjach reklamy, sektorze przemysłów kreatywnych,stacjach radiowych i telewizyjnych) oraz dostarcza umiejętności niezbędnych do realizacji zakrojonych na szeroką skalę projektów.