Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Zarządzanie publiczne, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WZKS_ZARZ-PUBL_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wziks/zarzad.publ
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Zarządzanie publiczne jest innowacyjnym kierunkiem, należy do grupy strategicznych z punktu widzenia rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju, w szczególności mając na uwadze kwestie społeczne i potrzebę kształcenia pracowników kadrpublicznych, zorientowanych na wartości i rozumiejących potrzeby i oczekiwania społeczne.Program studiów na kierunku zarządzanie publiczne, w ramach nauk humanistycznych i społecznych realizowany będzie wduchu fundamentalnych zasad, do których należą przede wszystkim: wolność nauczania, swoboda głoszenia poglądów,poszukiwanie prawdy i przekazywanie swoich dokonań następnym pokoleniom, jak również solidarność społeczna, poczuciewspólnoty i służby publicznej. Zarządzanie publiczne opiera się na ideach i wartościach, które na pierwszym miejscu stawiajączłowieka i jego dobro w organizacji.Podstawę programu stanowi proces dydaktyczny oraz prowadzenie badań naukowych przy współpracy z krajowymi izagranicznymi ośrodkami akademickimi, organizacjami eksperckimi, partnerami biznesowymi, jednostkami sektorapublicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej.Kierunek: zarządzanie publiczne jest realizowany w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i KomunikacjiSpołecznej UJ. Jest kierunkiem unikatowym w Polsce, gdyż realizowany jest w obszarze nauk humanistycznych i społecznych,w odniesieniu do subdyscypliny zarządzania publicznego. Wyróżnia się nie tylko humanistyczną perspektywą, ale także
interdyscyplinarnym podejściem do zarządzania organizacjami publicznymi i pozarządowymi.W procesie dydaktycznym akcentowane są funkcje, procesy i metody zarządzania w organizacjach oparte na bazie wartościhumanistycznych.Treści dydaktyczne łączą zagadnienia wielu nauk: społecznych, humanistycznych, ekonomicznych i politycznych. Daje topodstawę do twierdzenia, iż jest to kierunek unikatowy.