Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Zarządzanie publiczne, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WZKS_ZARZ-PUBL_S1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wziks/zarzad.publ
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Zarządzanie publiczne jest innowacyjnym kierunkiem, należy do grupy strategicznych z punktu widzenia rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju, w szczególności mając na uwadze kwestie społeczne i potrzebę kształcenia pracowników kadrpublicznych, zorientowanych na wartości i rozumiejących potrzeby i oczekiwania społeczne.Program studiów na kierunku zarządzanie publiczne, w ramach nauk humanistycznych i społecznych realizowany będzie wduchu fundamentalnych zasad, do których należą przede wszystkim: wolność nauczania, swoboda głoszenia poglądów,poszukiwanie prawdy i przekazywanie swoich dokonań następnym pokoleniom, jak również solidarność społeczna, poczuciewspólnoty i służby publicznej. Zarządzanie publiczne opiera się na ideach i wartościach, które na pierwszym miejscu stawiajączłowieka i jego dobro w organizacji.Podstawę programu stanowi proces dydaktyczny oraz prowadzenie badań naukowych przy współpracy z krajowymi izagranicznymi ośrodkami akademickimi, organizacjami eksperckimi, partnerami biznesowymi, jednostkami sektorapublicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej.Kierunek: zarządzanie publiczne jest realizowany w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i KomunikacjiSpołecznej UJ. Jest kierunkiem unikatowym w Polsce, gdyż realizowany jest w obszarze nauk humanistycznych i społecznych,w odniesieniu do subdyscypliny zarządzania publicznego. Wyróżnia się nie tylko humanistyczną perspektywą, ale także
interdyscyplinarnym podejściem do zarządzania organizacjami publicznymi i pozarządowymi.W procesie dydaktycznym akcentowane są funkcje, procesy i metody zarządzania w organizacjach oparte na bazie wartościhumanistycznych.Treści dydaktyczne łączą zagadnienia wielu nauk: społecznych, humanistycznych, ekonomicznych i politycznych. Daje topodstawę do twierdzenia, iż jest to kierunek unikatowy.