Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Rachunkowość i zarządzanie finansami, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WZKS_RACHUNKOWOSC_I_ZARZ_FIN_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Rachunkowość i zarządzanie finansami
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wziks/rachun.zarz.fina
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Wraz z rozwojem globalizacji i nieustannie konkurującym otoczeniem gospodarczym znacznie zmieniły się warunki funkcjonowania przedsiębiorstw, również w obszarze finansowym. Dotyczą one głównie znacznego wzrostu roli korporacji transnarodowych, które stosują skomplikowane rozliczenia i nowe instrumenty finansowe. Wymusza to nieustanne pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i szeroko rozumianych finansów. W tym kontekście zmienia się również rola podstawowych instytucji rynków finansowych, szczególnie związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem obrotu gospodarczego. Studia na kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami kształcą specjalistów, którzy posiadają zaawansowaną, specjalistyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ekonomii i finansów, rachunkowości i zarządzania finansami, sprawozdawczości, rewizji finansowej, analizy finansowej, elementów optymalizacji podatkowej, jak również z matematyki oraz nauk prawnych.