Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Laboratoria kultury współczesnej, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WZKS_LABKULWSP_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Kultura i sztuka współczesna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wziks/labora.kult.wspo
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Nowatorski kierunek laboratoria kultury współczesnej – realizowany w ramach nauk o sztuce – łączy studia nad współczesną sztuką i kulturą w szerokim kontekście cywilizacyjnym, społecznym i ideowym z praktycznym – eksperymentatorskim i laboratoryjnym – sposobem nauczania. Celem studiów jest badanie, poszukiwanie i tworzenie nowych postaw oraz sposobów rozumienia w kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi wypracowanych w polu sztuki. Osoby studiujące mają okazję – w ramach praktycznych ćwiczeń, zadań projektowych i warsztatów, we współpracy ze środowiskami pozaakademickimi – nauczyć się, jak, gdzie, za ile, w jakich warunkach tworzy się dziś żywą kulturę, nie tylko tę oficjalną, widoczną, ale też ukrytą w przestrzeni internetu, uprawianą w sub- czy kontrkulturowych grupach, służącą oporowi, przetrwaniu lub klasowej autoekspresji. Badania i projekty sytuowane są w kontekście aktualnych wyzwań, problemów i przemian – dominującą perspektywą jest podejście ekosystemowe i interdyscyplinarne, uwzględniające wielorakość czynników (ekonomicznych, politycznych, demograficznych, klimatycznych) oddziałujących na kształt współczesnego świata. Studia przygotowują do krytycznego udziału w kulturze i namysłu nad alternatywami wobec współczesności; uczą łączenia zaawansowanej teorii z praktyką badawczą, promują eksperymentalne metody pracy, w tym wykorzystanie narzędzi artystycznych.

Program skonstruowano z myślą o przyszłych współpracownikach i współpracownicach sektora publicznego, pozarządowego, prywatnego bądź nieformalnego, krytykach sztuki, kuratorach/kuratorkach, pracownikach/pracownicach instytucji kultury, animatorach/amatorkach życia wspólnotowego, badaczach i badaczkach współczesności dysponujących szeroką, interdyscyplinarną wiedzą humanistyczną, zdolnościami diagnostycznymi i umiejętnościami organizacyjnymi. Studia przygotowują do inicjowania i kierowania własnymi przedsięwzięciami w zakresie kultury współczesnej zarówno w sformalizowanych ramach organizacji, jak i w formie inicjatyw nieformalnych.