Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WZKS_FILM_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów filmoznawstwo
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wziks/filmoz.wied.nowy.medi
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia na kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach przeznaczone są dla osób zainteresowanych filmem, telewizją, grami wideo i nowymi mediami oraz ich wzajemnymi relacjami.

Wiedzę o filmie, telewizji, nowych mediach i grach wideo zdobywa się tu w perspektywie refleksji ogólnohumanistycznej (literatura, historia sztuki, wiedza o  teatrze, muzyka filmowa, sztuka nowych mediów). Program studiów przewiduje także przedmioty istotne dla namysłu nad kulturą i  cywilizacją (w ujęciu synchronicznym i diachronicznym), przede wszystkim jednak koncentruje się na historii, teorii i analizie filmu (także krytyce filmowej), teorii i ewolucji nowych mediów, grach wideo i ich projektowaniu. Program uzupełniają wykłady monograficzne i tzw. opcje, czyli wybrane zajęcia realizowane na innych kierunkach uniwersyteckich. Warto również przywołać zajęcia o charakterze praktycznym: warsztaty filmowe, filmowe i telewizyjne, a także scenariuszowe. Program studiów obejmuje także praktyki zawodowe w instytucjach kulturalnych, artystycznych i oświatowych.