Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Studia europejskie, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WSMP_STUD_EUROP_S1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Europeistyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW https://europeistyka.uj.edu.pl/studia/licencjat
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Wyższe studia pierwszego stopnia trwają trzy lata i kończą się pracą dyplomową przedstawioną na wybranym seminarium z zakresu prawa, ekonomii lub nauk politycznych i społecznych. Absolwenci otrzymują dyplom licencjata Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.Absolwent studiów europejskich będzie posiadał interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, nauk społecznych, ekonomii i prawa. Studia licencjackie na tym kierunku przegotowują do kontynuowania nauki na studiach uzupełniających z zakresu studiów europejskich.

Studia licencjackie przygotowują do podjęcia pracy w administracji publicznej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, organach UE, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami UE, a zwłaszcza w placówkach kulturalnych, fundacjach, wydawnictwach i środkach masowego przekazu, a także w szkolnictwie - po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji.