Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Politologia, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WSMP_POLITOLOGIA_S1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Politologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wsmip/politologia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Politologia na UJ to jedyna polska politologia wyróżniona w Europejskim Rankingu Jakości CHE, nagrodzona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Specyfika studiów związana jest z kompleksowym badaniem zjawisk politycznych występujących na wielu poziomach (lokalnym, regionalnym, międzynarodowym). Program studiów umożliwia studentkom i studentom zapoznanie się z historycznymi i ideologicznymi uwarunkowaniami tych zjawisk. Uwzględnia on także najnowsze trendy badań politologicznych, jak rozwój i funkcjonowanie systemów politycznych, przemiany współczesnych społeczeństw, czy wykorzystanie najnowszych technologii w procesach zarządzania państwem. Dodatkowym atutem jest możliwość profilowania kształcenia, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, na jednej z dwóch ścieżek specjalizacyjnych: komunikowanie i doradztwo polityczne oraz instytucje i zarządzanie polityką.