Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Teatrologia/performatyka, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WP_TEATROLOGIA_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów teatrologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wpol/teatrologia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Krakowska teatrologia zrodziła się ze środowiska polonistów uniwersyteckich. W 1967 w Katedrze literatury polskiej Jerzy Got otworzył pierwsze seminarium magisterskie poświęcone historii teatru – wówczas była to specjalizacja wybierana przez studentów filologii polskiej po III roku studiów. Pierwsi absolwenci polonistyki o tej specjalizacji ukończyli studia w roku 1969.

Performatyka, to rozwijająca się od dwudziestu lat na świecie i w Polsce dziedzina wiedzy o kulturze, która bada i analizuje zjawiska kulturowe, zarówno w dziedzinie sztuki (teatru, filmu, sztuk plastycznych, performansów artystycznych) co polityki, nauki, życia społecznego i codziennego śledząc ich sprawczy, przedstawieniowy i procesualny charakter. Do analizy tych zjawisk korzysta z narzędzi metodologicznych wypracowanych na gruncie studiów teatrologicznych, medioznawczych, językoznawczych, filozofii języka i nauki. W dwuletnim programie nauczania obok kursów wprowadzających podstawowe założenia i metody performatyczne, znajdują się zajęcia poszerzające horyzonty studentów o nurty nowej humanistyki, oferującej nowe spojrzenie na przejawy aktualnych praktyk kulturowych oraz tradycyjnego dziedzictwa kulturowego. Analizujemy zatem związki między przyszłością i przeszłością w kulturze, badamy jej narracje spekulatywne, w tym praktyki konstruowania pamięci, zastanawiamy się nad różnymi formami społecznej, politycznej i artystycznej partycypacji, śledzimy ścieżki mobilności kulturowej pojęć, ludzi, przedmiotów i dzieł kultury i badamy konsekwencje takich przemieszczeń, wreszcie przyglądamy się nowym formom definiowania ludzkiej i nie-ludzkiej podmiotowości, na styku technologii, natury i kultury.