Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Administracja, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WPA_ADMINISTRACJA_S1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Administracja
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
Adres WWW https://wpia.uj.edu.pl/rekrutacja/administracja
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Kierunek Administracja jest kierunkiem prowadzonym na Uniwersytecie od 1996 r. Studia na tym kierunku mają za zadanie kształcenie specjalistów z zakresu szeroko pojętej administracji, przygotowanych do pracy w różnych rodzajach administracji publicznej, a także w instytucjach niepublicznych. Na Uniwersytecie Jagiellońskim nie ma kierunku kształcenia o podobnie zdefiniowanych celach i efektach uczenia się.Program kształcenia odpowiada strategii UJ zakładającej dążenie do pozycji jednego z najlepszych uniwersytetów w Europie, kształcącego na najwyższym poziomie. Pozostaje też w ścisłym związku z badaniami naukowymi prowadzonymi w jednostce.