Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Sztuczna inteligencja, studia I stopnia, stacjonarne (1 rok - nowy kierunek 2024/25)

Szczegóły
Kod UJ_WMI_SZI_S1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Sztuczna inteligencja
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wmii/sztucz.inte
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy, a co za tym idzie na sektor społeczno-gospodarczy, jest jednym z najbardziej dyskutowanych tematów ostatnich lat. Raport Ministerstwa Cyfryzacji Strategia rozwoju AI dla Polski stawia tezę, że na rozwoju AI zyskają przede wszystkim te kraje, które będą tworzyć sztuczną inteligencję, a nie jedynie będą z niej korzystać.

Celem kierunku sztuczna inteligencja jest przygotowanie specjalistów w AI – programistów specjalizujących się w nowoczesnych i innowacyjnych metodach dotyczących nauczania maszynowego i zaawansowanych sieci neuronowych. Zajęcia będą prezentowały obecny światowy poziom wiedzy w tej dyscyplinie. W szczególności w trakcie studiów student(ka) pozna programowanie w języku Python, budowanie sieci neuronowych w środowisku PyTorch, przetwarzanie obrazów i języka naturalnego za pomocą głębokich sieci neuronowych. W trakcie wykładów i seminariów omawiane będą także międzynarodowe wyniki z najlepszych konferencji w dziedzinie o randze A* (w szczególności NeurIPS, ICML, ICRL, CVPR). Umiejętności programistyczne zostaną rozszerzone o pogłębione zrozumienie matematycznych podstaw stosowanych narzędzi. Po ukończeniu studiów absolwenci/absolwentki będzie dobrze przygotowani do pracy w międzynarodowych innowacyjnych firmach, które używają metod sztucznej inteligencji. W konsekwencji będą specjalistami poszukiwanym w rosnącej liczbie sektorów rynku pracy.