Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Informatyka, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WMI_INFORMATYKA_S1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Informatyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wmii/informatyka
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Dotyczy wszystkich specjalności.

 • Wielu z nas, pracowników IIiMK, pracowało lub pracuje w firmach z branży IT. Dlatego doskonale wiemy na czym polega proces wytwarzania oprogramowania, z jakimi problemami na co dzień spotykają sie członkowie zespołów deweloperskich oraz jak te problemy efektywnie rozwiązywać. I tego Cię nauczymy;
 • Dowodem na najwyższą jakość prowadzonych przez nas zajęć jest wyróżnienie kierunku informatyka w IIiMK przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Program studiów informatycznych w IIiMK nie kończy się na solidnych podstawach programowania, ale obejmuje cały obszar inżynierii oprogramowania, począwszy od analizy wymagań, przez analizę biznesową, projektowanie architektury, programowanie, wykorzystanie profesjonalnych narzędzi wspomagających tworzenie oprogramowania, testowanie, debugowanie, pomiar jakości, wdrażanie, dokumentowanie, a skończywszy na zagadnieniach związanych z utrzymywaniem systemu czy zarządzaniu projektami IT;
 • Jeśli jesteś fanem programowania i chcesz rozwijać swoją karierę w IT jako programista, możesz wybierać spośród takich kursów jak: programowanie niskopoziomowe, programowanie abstrakcyjne, programowanie funkcyjne, programowanie w logice, programowanie skryptowe (Python), programowanie współbieżne, programowanie rozproszone, programowanie w sieci Internet...
 • Program studiów jest elastyczny: poza obowiązkowym "kanonem" zajęć możesz wybierać te kursy, które Cię interesują. W ramach studiów II stopnia możesz ponadto wybrać jedną z kilku specjalności: 1) inżynierię oprogramowania, 2) informatykę stosowaną, 3) modelowanie, sztuczną inteligencję i sterowanie;
 • Poza kursami dotyczącymi wytwarzania oprogramowania IIiMK oferuje również wiele kursów z zakresu tzw. inżynierii systemów (np.: grafika komputerowa, bazy danych, systemy operacyjne, przetwarzanie obrazów, sztuczna inteligencja itp.) oraz z teoretycznych podstaw informatyki;
 • IIiMK prowadzi bardzo intensywną współpracę z krakowskimi firmami IT, takimi jak Akamai, AVSystem, Brown Brothers Harriman, JCommerce, Motorola, Nokia, Ocado, Sabre, Samsung, Sii, Webcon i wiele innych. Pracownicy tych firm organizują dla studentów wykłady, warsztaty, laboratoria, seminaria, sesje "speed-recruitment". Już na studiach będziesz mógł poznać to, czym te firmy się zajmują i jakich pracowników szukają. Będziesz mógł napisać pracę licencjacką lub magisterską we współpracy z firmą. Będziesz mógł uczestniczyć w stażach i praktykach organizowanych przez firmy, które wyróżniającym się studentom proponują od razu zatrudnienie na umowę o pracę;
 • W ramach studiów licencjackich, na 3 roku studiów będziesz brał udział w projekcie zespołowym. Od roku 2015 większość projektów zespołowych prowadzona jest przy udziale firm, z którymi współpracujemy. Oznacza to, że możesz realizować rzeczywisty projekt danej firmy, a więc już na 3 roku studiów możesz nabyć praktyczne doświadczenie w branży IT. Jest to rozwiązanie unikalne w skali całej Polski. Żadna uczelnia nie prowadzi tego typu inicjatyw na tak szeroką skalę, jak nasz Instytut;
 • Na większości przedmiotów informatycznych zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie implementacji praktycznych projektów, którymi będziesz mógł pochwalić się w CV;
 • Pozyskujemy różnego rodzaju granty na działalność dydaktyczną (np. grant PELIKAN IT), dzięki którym jesteśmy w stanie sfinansować Ci staż w wybranej przez Ciebie firmie oraz zaoferować Ci (całkowicie za darmo!) możliwość uczestnictwa w kursie i zdanie egzaminu na liczące się w branży IT certyfikaty (np. OCPJP, ISTQB, Scrum);
 • Będziesz miał możliwość działania w różnych Kołach Naukowych. W ramach IIiMK prężnie działają: Koło Studentów Informatyki http://ksi.ii.uj.edu.pl/, Grupa .NET http://codeguru.geekclub.pl/grupy/IIUJ, Koło Wolnego Oprogramowania "Ślimak" https://slimakuj.wordpress.com/, Koło Bioinformatyków http://www.bit.ii.uj.edu.pl/, Koło Robotyki http://www.robotics.ii.uj.edu.pl/. Koła studenckie organizują wiele interesujących projektów, spotkań, konferencji. Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie!
 • Nauczymy Cię nie tylko najnowszych technologii, ale także uniwersalnych podstaw informatyki, które szybko się nie zdezaktualizują. Opanowanie tych podstaw dobrze przygotuje Cię do pracy w dynamicznej, szybko zmieniającej się informatycznej rzeczywistości. Pamiętaj, że najważniejszą umiejętnością w zawodzie informatyka jest umiejętność myślenia!