Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Informatyka analityczna, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WMI_INFORMATYKA_AN_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Informatyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wmii/inform.anali
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Informatyka Analityczna to jeden z najbardziej prestiżowych i nowoczesnych kierunków studiów infor­matycznych w Polsce, prowadzony przez Wydział Matematyki i Infor­ma­tyki Uniwersytetu Jagielloń­skie­go.  Program Informatyki Analitycz­nej jest oparty o badania kadry naukowej, m.in. w zakresie algorytmiki, metod formal­nych i dyskretnych informaty­ki. Na jego kształt wpływa też współ­praca kadry ze zdolnymi studentami, laureatami konkursów programisty­cznych. Obserwacja zainteresowań studentów, ich aspiracji i oczekiwań edukacyjnych zrodziła potrzebę przy­gotowania specjalnej oferty dydakty­cznej, umo­żliwiającej im optymalny rozwój.