Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Informatyka analityczna, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WMI_INFORMATYKA_AN_S1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Informatyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wmii/inform.anali
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Informatyka Analityczna to jeden z najbardziej prestiżowych i nowoczesnych kierunków studiów infor­matycznych w Polsce, prowadzony przez Wydział Matematyki i Infor­ma­tyki Uniwersytetu Jagielloń­skie­go.  Program Informatyki Analitycz­nej jest oparty o badania kadry naukowej, m.in. w zakresie algorytmiki, metod formal­nych i dyskretnych informaty­ki. Na jego kształt wpływa też współ­praca kadry ze zdolnymi studentami, laureatami konkursów programisty­cznych. Obserwacja zainteresowań studentów, ich aspiracji i oczekiwań edukacyjnych zrodziła potrzebę przy­gotowania specjalnej oferty dydakty­cznej, umo­żliwiającej im optymalny rozwój.