Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Etnologia i antropologia kulturowa, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WH_ETNOLOGIA_S1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Etnologia i antropologia kulturowa
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 10
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/whist/etnolo.antr
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia licencjackie w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ trwają 6 semestrów.

Program studiów licencjackich zakłada, że podczas każdego roku student powinien zrealizować dedykowane dla konkretnych lat kursy obowiązkowe oraz kursy fakultatywne. Rocznie student musi uzyskać minimum 60 punktów ECTS. Oznacza to, że podczas całego cyklu studiów student powinien zdobyć minimum 180 punktów ECTS.

Do każdego roku studiów na stałe jest przypisana pewna liczba kursów obowiązkowych, które nie wypełniają limitu 60 punktów ECTS. Tym samym pozostawiamy swobodę w kształtowaniu indywidualnego programu studiów samym studentom, tak aby dopasowali go do własnych potrzeb i zainteresowań. Brakujące punkty ECTS student zdobywa dobierając wybrane przez siebie kursy fakultatywne z oferty zmiennej zaproponowanej przez Instytut lub wybierając zajęcia spoza kierunku. Każde punkty nadliczbowe są zaliczane na poczet kolejnego roku studiów.

W ramach kompleksowego programu studiów studenci uczestniczą w wykładach, konwersatoriach, ćwiczeniach oraz laboratoriach, a także realizują obowiązkowy lektorat z języka obcego. W obszarze zajęć obowiązkowych znajdują się przedmioty, na które student zapisuje się wybierając grupy zgodne z własnymi zainteresowaniami badawczymi i naukowymi. Do zajęć tych należą: Ćwiczenia terenowe (po I i II roku studiów) odbywane zarówno w kraju, jak i zagranicą, które rozwijają praktyczne umiejętności badawcze; Laboratorium etnograficzne oraz Seminarium licencjackie. Istotną częścią programu są także warsztaty filmowe i fotograficzne, kształcące umiejętność zastosowania wizualnych zapisów zdarzeń kulturowych w praktyce badawczej poprzez realizację autorskich projektów.

Studia kończą się pracą licencjacką i egzaminem dyplomowym.