Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Archeologia, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WH_ARCHEOLOGIA_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Archeologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/whist/archeologia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Uzupełniające studia magisterskie na kierunku archeologia trwają 2 lata (4 semestry). Są przeznaczone dla osób które pragną poszerzyć wiedzę z Archeologii i mieć podstawy do samodzielnego prowadzenia badań wykopaliskowych.

Nauczane przedmioty dzielą się na dwie zasadnicze grupy:
1. Ogólne i podstawowe obejmujące teorie Archeologii i wykłady z przedmiotów ogólno humanistycznych i przyrodniczych
2. Kierunkowe i zawodowe (łącznie z ćwiczeniami terenowymi) obejmujące kilkaset godzin zajęć specjalistycznych i monograficznych z różnych specjalności w zakresie Archeologii

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku Archeologia uzyskują w trakcie studiów gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie poszczególnych specjalności Archeologii oraz jej teorii i metodologii. Równocześnie otrzymują także wykształcenie ogólno humanistyczne i elementy wykształcenia przyrodniczego, pozwalające na współpracę z przedstawicielami innych dyscyplin w ramach badań interdyscyplinarnych. Zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków tylko osoby posiadające tytuł zawodowy magistra Archeologii i legitymujące się odpowiednim doświadczeniem w badaniach wykopaliskowych, są upoważnione do otrzymywania koncesji na prowadzenie terenowych prac badawczych. Absolwenci studiów magisterskich są przygotowani do pracy w placówkach naukowo-dydaktycznych, naukowo-badawczych, muzealnych i konserwatorskich.