Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Filologia włoska, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WF_F_WLOSKA_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Filologia włoska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wfilg/filolo.wlos
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia trwają dwa lata. Oprócz przedmiotów związanych ze ścieżką (seminaria, opcje literackie, językoznawcze, przekładoznawcze, wykłady monograficzne) student kontynuuje naukę języka włoskiego oraz drugiego języka romańskiego na odpowiadającym mu stopniu zaawansowania (możliwość nauki od zera drugiego języka romańskiego). Istnieje możliwość uzupełnienia kształcenia na uczelni zagranicznej we Włoszech i w innych krajach Europy w ramach programu Erasmus +.

Student ma do wyboru dwie ścieżki kształcenia: filologiczną i tłumaczeniową.

Ścieżka tłumaczeniowa przygotowuje do wykonywania zawodu tłumacza i może stanowić wstęp do podjęcia studiów podyplomowych w zakresie tłumaczeń.
 

Ścieżka filologiczna oferuje szeroki wachlarz przedmiotów kierunkowych filologii włoskiej oraz wybrane przedmioty z obszaru kulturowego innych języków romańskich. 

Niezależnie od wybranej ścieżki, studenci, którzy rozpoczęli kształcenie pedagogiczne na studiach I stopnia mogą je kontynuować w ramach opcji (dydaktyka przedmiotowa  w Instytucie Filologii Romańskiej) oraz dodatkowych punktów ECTS (przedmioty ogólno-pedagogiczne w Studium Pedagogicznym UJ). Uprawnienia  do nauczania języka obcego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych  przyznawane są po ukończeniu pełnego cyklu kształcenia.

 

Profil absolwenta

Studia dają kwalifikacje do pracy w wydawnictwach, ośrodkach kulturalno-oświatowych, placówkach dyplomatycznych i organizacjach pozarządowych a specjalizacja tłumaczeniowa umożliwia wykonywania zawodu tłumacza. Absolwenci są przygotowani do podjęcia dalszego kształcenia w szkole doktorskiej.