Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Filologia węgierska, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WF_F_WEGIERSKA_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów filologia węgierska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wfilg/filolo.wegi
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

 

Kontakty biznesowe i kulturalne są szczególnie żywe w relacji Polska–Węgry. Umowy handlowe i międzyfirmowe akty prawne coraz częściej zawierane są w językach ojczystych obu partnerów, a nie w języku, który dla wszystkich stanowi język obcy. Dlatego też w Polsce cały czas rośnie zapotrzebowanie na specjalistów znających język węgierski, panujące w kraju partnerskim specyficzne zwyczaje, lingworealia i tradycje kulturowe. Odpowiedzią na te potrzeby jest filologia węgierska. W programie studiów szczególne znaczenie przypada najnowszej kulturze węgierskiej oraz praktycznej nauce języka węgierskiego, w tym nauce języków specjalistycznych omawiających m.in. sprawy Unii Europejskiej, techniki i informatyki, motoryzacji, gastronomii, służby zdrowia, itd.

Monitorowanie losu absolwentów od wielu lat pokazuje, że nasi absolwenci ze znajomością języka i kultury węgierskiej nie mają problemu ze znalezieniem pracy w Polsce lub poza jej granicami. Wśród naszych absolwentów znalazły się osoby pracujące w dyplomacji kulturalnej oraz osoby, które należą już do czołówki tłumaczy współczesnej literatury węgierskiej na język polski. Zawdzięczamy to m.in. dostosowaniu programu kształcenia do wymogów rynku pracy.