Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Filologia węgierska, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WF_F_WEGIERSKA_S1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów filologia węgierska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wfilg/filolo.wegi
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

 Kontakty biznesowe i kulturalne są szczególnie żywe w relacji Polska–Węgry. Umowy handlowe i międzyfirmowe akty prawne coraz częściej zawierane są w językach ojczystych obu partnerów, a nie w języku, który dla wszystkich stanowi język obcy. Dlatego też w Polsce cały czas rośnie zapotrzebowanie na specjalistów znających język węgierski, panujące w kraju partnerskim specyficzne zwyczaje, lingworealia i tradycje kulturowe. Odpowiedzią na te potrzeby jest filologia węgierska. W programie studiów szczególne znaczenie przypada najnowszej kulturze węgierskiej oraz praktycznej nauce języka węgierskiego, w tym nauce języków specjalistycznych omawiających m.in. sprawy Unii Europejskiej, techniki i informatyki, motoryzacji, gastronomii, służby zdrowia, itd.

Monitorowanie losu absolwentów od wielu lat pokazuje, że nasi absolwenci ze znajomością języka i kultury węgierskiej nie mają problemu ze znalezieniem pracy w Polsce lub poza jej granicami. Wśród naszych absolwentów znalazły się osoby pracujące w dyplomacji kulturalnej oraz osoby, które należą już do czołówki tłumaczy współczesnej literatury węgierskiej na język polski. Zawdzięczamy to m.in. dostosowaniu programu kształcenia do wymogów rynku pracy.