Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Filologia orientalna - iranistyka, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WF_F_ORIENT_IR_S1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów filologia orientalna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wfilg/filolo.orie.iran
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Absolwent otrzymuje tytuł licencjata filologii w zakresie danego języka.

Absolwent studiów orientalistycznych I stopnia posiada bardzo dobrą (na poziomie biegłości C1) czynną znajomość głównego języka swojej specjalności tj. arabskiego, perskiego, tureckiego, japońskiego lub hindi oraz co najmniej jednego z języków lub dialektów pokrewnych. W ramach danej specjalności wykazuje bardzo dobrą znajomość literatury dawnej i współczesnej.

W parze z kształceniem filologicznym idzie przybliżenie filozofii, religii, kultury i sztuki, problemów życia codziennego, polityki i ekonomii krajów Wschodu.

Reprezentując wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz posiadając ogólną znajomość literatury, kultury i historii obszaru językowego wybranego języka, a także ogólne wykształcenie językoznawcze, absolwent studiów orientalistycznych jest przygotowany do praktycznego działania w danej specjalności, jak również do podjęcia studiów II stopnia. Może podjąć pracę zawodową jako tłumacz i specjalista w firmach mających kontakt z krajami Afryki i Azji, może prowadzić działalność dyplomatyczną lub też zająć się tłumaczeniem literatury poszczególnych krajów. Zatrudnienie może znaleźć wszędzie, gdzie wymagana jest znajomość języków orientalnych i specjalistyczna wiedza o kulturze i realiach życia codziennego narodów Orientu.