Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Filologia klasyczna, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WF_F_KLASYCZNA_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Filologia klasyczna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wfilg/filolo.klas
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

http://www.ifk.filg.uj.edu.pl/rekrutacja

Badania nad antykiem prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim sięgają swymi początkami XV wieku. Studia na kierunku filologia klasyczna poświęcone są językom, literaturom i kulturom starożytnej Grecji i Rzymu, stanowiących fundament europejskiej świadomości kulturowej. To propozycja dla osób z zainteresowaniach językowych i humanistycznych. Studenci zapoznają się gruntownie z językiem łacińskim i greckim, literaturą, kulturą i historią polityczną starożytnej Grecji i Rzymu, a także z podstawami paleografii, literaturoznawstwa, językoznawstwa i historii filozofii. Uzyskiwana podczas studiów wiedza i umiejętności z zakresu wspomnianych języków, jak również formowana w trakcie studiowania szeroka erudycja i kultura humanistyczna pozwalają uznać absolwentów filologii klasycznej za cennych na rynku pracy i wszechstronnych specjalistów, mogących podjąć pracę w sferze kultury, edukacji oraz innych obszarach przestrzeni społeczno-gospodarczej.