Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Filologia klasyczna, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WF_F_KLASYCZNA_S1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Filologia klasyczna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wfilg/filolo.klas
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

http://www.ifk.filg.uj.edu.pl/rekrutacja

Badania nad antykiem prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim sięgają swymi początkami XV wieku. Studia na kierunku filologia klasyczna poświęcone są językom, literaturom i kulturom starożytnej Grecji i Rzymu, stanowiących fundament europejskiej świadomości kulturowej. To propozycja dla osób z zainteresowaniach językowych i humanistycznych. Studenci zapoznają się gruntownie z językiem łacińskim i greckim, literaturą, kulturą i historią polityczną starożytnej Grecji i Rzymu, a także z podstawami paleografii, literaturoznawstwa, językoznawstwa i historii filozofii. Uzyskiwana podczas studiów wiedza i umiejętności z zakresu wspomnianych języków, jak również formowana w trakcie studiowania szeroka erudycja i kultura humanistyczna pozwalają uznać absolwentów filologii klasycznej za cennych na rynku pracy i wszechstronnych specjalistów, mogących podjąć pracę w sferze kultury, edukacji oraz innych obszarach przestrzeni społeczno-gospodarczej.