Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Filologia hiszpańska, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WF_F_HISZPANSKA_S1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Filologia hiszpańska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wfilg/filolo.hisz
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia pierwszego stopnia obejmują intensywną naukę języka hiszpańskiego (od podstaw do poziomu C1), naukę drugiego języka romańskiego (od podstaw do poziomu B1+) oraz zestaw przedmiotów literaturoznawczych, językoznawczych i kulturoznawczych, których celem jest wprowadzenie studentów w fascynujący świat kultur iberyjskich i iberoamerykańskich oraz rozwijanie ich zainteresowań humanistycznych. Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe oraz przedmioty do wyboru. 

Język hiszpański umacnia swoją pozycję drugiego po angielskim języka komunikacji międzynarodowej. Obecnie posługuje się nim ponad 500 milionów ludzi na całym świecie. Nauka hiszpańskiego stanowi więc bardzo dobrą inwestycję, która bez wątpienia zaowocuje w przyszłości. Studia trwają trzy lata i kończą się egzaminem dyplomowym w języku hiszpańskim, złożonym na podstawie pracy licencjackiej napisanej po hiszpańsku.
Od drugiego roku studiów licencjackich studenci mogą rozpocząć kształcenie pedagogiczne w ramach dodatkowych punktów ECTS (przedmioty ogólnopedagogiczne w Studium Pedagogicznym UJ) oraz, na III roku, opcji (dydaktyka przedmiotowa w Instytucie Filologii Romańskiej). 
Studenci mają możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus+ do uznanych ośrodków uniwersyteckich m.in. w Hiszpanii oraz mogą pogłębiać swoją wiedzę i zainteresowania  działając w kole naukowym iberystów. 

Od 30 lat w naszym zakładzie działa oficjalny lektorat języka katalońskiego Instytutu Ramona Llulla, dzięki któremu studenci mogą bezpłatnie zdawać oficjalne egzaminy z języka katalońskiego na wszystkich poziomach zaawansowania oraz uczestniczyć w kursach letnich w Barcelonie, Andorze i na Balearach, a także w rozmaitych warsztatach i projektach tłumaczeniowych.