Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Filologia germańska z językiem angielskim, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WF_F_GERMANSKA_ZJANG_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów filologia germańska z językiem angielskim
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wfilg/filolo.germ.angi
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia stacjonarne II stopnia filologii germańskiej z językiem angielskim będziesz mógł podjąć, kiedy będziesz miał już w kieszeni dyplom LICENCJATA zdobyty na jednym z kierunków zaliczających się do obszaru nauk humanistycznych. Trwają one dwa lata, odbywają się w języku niemieckim i angielskim i mają charakter ściśle uniwersytecki.

Nasza propozycja: Jedne studia – dwa języki! Wybierając ten kierunek nauczysz się biegle władać językiem niemieckim i językiem angielskim.

Podczas studiów nauczysz się doskonale mówić w obu językach oraz będziesz uczęszczał na seminaria magisterskie w zakresie lingwistyki stosowanej, literaturoznawstwa lub wiedzy o kulturze, zajęcia specjalistyczne do seminariów magisterskich oraz zajęcia anglistyczne – wspólnie ze studentami filologii angielskiej. Dodatkowo istnieje też możliwość realizowania kształcenia nauczycielskiego.