Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WFZ_PEDAG_SZKOL_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Pedagogika
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wfilz/pedago.szko.tera.peda
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia II stopnia w zakresie pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną wyposażają absolwenta w wiedzę i kształtują umiejętności niezbędne pedagogowi szkolnemu do wypełniania jego zadań i obowiązków. Umożliwiają zdobycie umiejętności planowania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, prowadzenia diagnozy pedagogicznej w kierunku trudności w uczeniu się, rozpoznawania i diagnozowania specyficznych dysfunkcji i trudności w uczeniu się oraz realizowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Absolwent pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną może pracować na stanowisku pedagoga szkolnego w szkołach oraz w innych instytucjach i organizacjach zajmujących się pozaszkolną działalnością wychowawczą i profilaktyczną, posiada kwalifikacje do prowadzenia zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, klas terapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, profilaktyki oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, porad i konsultacji dla rodziców, zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów.