Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Pedagogika specjalna, studia jednolite magisterskie, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WFZ_PEDAGOGIKA_SPECJALNA_JM
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Pedagogika specjalna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wfilz/pedago.spec
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia pedagogiczne poszerzają horyzonty, pogłębiają świadomość siebie i uczą relacji z drugim człowiekiem. Łączą wiedzę z czterech dziedzin: pedagogiki, psychologii, socjologii i filozofii. Pedagogika specjalna wychodzi naprzeciw dwóm zasadniczym potrzebom: potrzebie rynku pracy oraz konieczności podniesienia jakości kształcenia studentów przygotowanych do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kształcenie skupia się na siedmiu obszarach: kształcenia ogólnego, przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, kształcenia kierunkowego, edukacji włączającej, przygotowania specjalizacyjnego oraz modułów wsparcia (m.in. komunikacji i emisji głosu), a także modułu dyplomowania dot. metodologii badań.