Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Studia nad buddyzmem współczesnym, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WFZ_BUDD_WSP_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Kulturoznawstwo
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/pl_PL/kierunki/wfilz/studia.budd.wspo
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia nad buddyzmem współczesnym – jedyna akademicka oferta dydaktyczna tego rodzaju w Polsce – to studia II stopnia (magisterskie), których celem jest dostarczenie wiedzy o charakterze specjalistycznym z zakresu nauk humanistycznych oraz wiedzy zaawansowanej z zakresu teorii i historii kultury buddyjskiej, ze szczególnym naciskiem na jej współczesne manifestacje. 

Bogata oferta kursów daje szeroki wgląd w różnorodność społeczno-kulturową świata. Student otrzymuje możliwość zapoznania się ze współczesnymi zjawiskami związanymi z buddyzmem w ich różnorakich powiązaniach na obszarze Azji i w świecie zachodnim. Przekazywane treści programowe dotyczą buddyzmu jako istotnego fenomenu współczesnego świata, między innymi ewolucji poglądów filozoficznych i zachowań religijnych w rozmaitych nurtach współczesnego buddyzmu, relacji buddyzmu ze współczesną nauką czy politycznych aspektów buddyzmu w dzisiejszym świecie.

Studia nad buddyzmem współczesnym to doskonała oferta dla osób zainteresowanych buddyzmem w szerokim kontekście współczesnej kultury. Zapewniają również doskonałe możliwości naukowych wyjazdów zagranicznych dzięki bogatej palecie umów międzynarodowych, między innymi z Chinami, Indiami czy Tajlandią. Prężnie działają też zrzeszenia studenckie. Student w toku studiów na kierunku studia nad buddyzmem współczesnym nabywa umiejętność rozumienia roli kulturowego zróżnicowania świata współczesnego i jest przygotowany do podejmowania działań w wielokulturowym otoczeniu. Otrzymuje również szczegółowe wykształcenie pozwalające zrozumieć współczesne społeczno-polityczno-kulturowe procesy przebiegające w powiązaniu z buddyzmem w krajach Azji oraz w świecie zachodnim.