Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Biotechnologia molekularna, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WBBiB_BIOTECHNOLOGIA_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Biotechnologia molekularna stanowi istotne uzupełnienie studiów licencjackich z biotechnologii. Pozwala na pogłębienie wiedzy z przedmiotów kierunkowych, jak również nabycie umiejętności niezbędnych w przyszłości, w samodzielnej pracy. Nazwa kierunku wskazuje na poziom organizacji materii, wokół którego koncentrują się studia prowadzone na WBBiB – ich przedmiotem są przede wszystkim makrocząsteczki, takie jak kwasy nukleinowe i białka oraz różnorodne procesy zachodzące w komórkach mikroorganizmów, roślin i zwierząt.

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym. W programie znajduje się zaledwie kilka kursów obowiązkowych. Większość przedmiotów studenci wybierają zgodnie z własnymi zainteresowaniami, z dziedzin takich jak: biotechnologia medyczna, biotechnologia roślin, biotechnologia komórki, biotechnologia mikroorganizmów oraz genetyka molekularna. W toku studiów główny nacisk położony jest na nabycie przez studentów umiejętności praktycznych oraz poznanie jak największej liczby metod i technik stosowanych współcześnie w obszarze nauk biologicznych.

Osoby, które ukończyły studia licencjackie na innym wydziale niż WBBiB mogą liczyć na pomoc konsultantów(wybranych pracowników naukowych WBBiB) przy opracowywaniu planu studiów oraz podejmowaniu decyzji o wyborze tematyki i opiekuna pracy magisterskiej. Osoby te mają również możliwość uzupełnienia wiedzy na kursach pierwotnie przewidzianych dla studiów I stopnia.