Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Bioinformatyka, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WBBiB_BIOINFORMATYKA_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Bioinformatyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Dwuletnie, stacjonarne studia magisterskie Bioinformatyka realizowane są na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii we współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki UJ. Studia są prowadzone w języku polskim. Nauka na studiach jest bezpłatna dla osób z polskim obywatelstwem

Duża część proponowanych kursów to zajęcia praktyczne w postaci ćwiczeń laboratoryjnych, komputerowych lub konwersatoriów. Zajęcia prowadzone są w nowych, dobrze wyposażonych salach dydaktycznych oraz laboratoriach badawczych dysponujących zaawansowaną aparaturą

Specjalistyczne kursy obejmują zagadnienia z zakresu genomiki i proteomiki, biologii systemów i biologii syntetycznej, semiotyki informacji genetycznej, a także analizy danych w sekwencjonowaniu następnej generacji i są ukierunkowane są na rozwiązywanie problemów charakterystycznych dla współczesnej bioinformatyki.

Szeroka oferta kursów fakultatywnych sprawia, że studenci mogą swobodnie obierać swoją ścieżkę kształcenia uwzględniając już zdobytą wiedzę i umiejętności, swoje zainteresowania, jak i zmieniające się potrzeby runku pracy. Studenci mają także możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programów wymiany studenckiej. 

Studia kończą się pracą magisterską, której przygotowanie pozwala przyszłym absolwentom na wykorzystanie szerokiego wachlarza zaawansowanych metod bioinformatycznych.