Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Biofizyka molekularna i komórkowa, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WBBiB_BIOFIZYKA_MIK_S1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Biofizyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW https://wbbib.uj.edu.pl/dla-kandydatow/oferta-studiow/biofizyka-molekularna-i-komorkowa-i
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Program studiów obejmuje przedmioty zarówno kształcenia ogólnego, jak i przedmioty kierunkowe. Od III semestru oprócz przedmiotów obowiązkowych studenci mają do dyspozycji pulę przedmiotów fakultatywnych, spośród których dobierają kursy zgodne ze swoimi zainteresowaniami i gwarantujące realizację zadanej na dany semestr liczby ECTS. Sumaryczna liczba punktów ECTS realizowana w ramach kursów do wyboru wynosi 60 dla całego programu.

Przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów obejmują zarówno przedmioty kształcenia ogólnego (matematyka wyższa, fizyka, chemia), jak i dające podstawy wiedzy o życiu, jak biochemia, fizjologia czy genetyka. W programie przewidziane są również kursy budujące kompetencje informatyczne. W planach dla II i III roku udział przedmiotów fakultatywnych sięga 50% w każdym semestrze. 
 
W puli przedmiotów kierunkowych wyodrębnić można 3 grupy tematyczne: 
  • przedmioty dające podstawy ogólnobiologiczne (oznaczone symbolem  „P”),
  • kursy koncentrujące się wokół zagadnień biofizyki molekularnej (symbol  „M”),
  • kursy koncentrujące się wokół zagadnień biofizyki komórkowej (symbol  „K”).
Studenci mogą wybierać przedmioty z całej puli, niezależnie od ich oznaczenia, z zachowaniem koniecznych prerekwizytów. Daje to możliwość wysokiej indywidualizacji programu zajęć, zgodnego z zainteresowaniami studenta.