Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_MISH_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Indywidualne studia międzydziedzinowe MISH
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/mish
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Zajęcia do zrealizowania do końca drugiego roku studiów, co najmniej 120 ECTS:

1. Granica nauk humanistycznych i społecznych, 30 godz., wspólne dla MISH

2. Techniki konferencyjne - metodologia pracy naukowej, 30 godz., wspólne dla MISH

3. Ochrona własności intelektualnej - zgodnie z wymaganiami kierunku wiodącego

4. Lektorat j. obcego nowożytnego 60 godz. z egzaminem  - zgodnie z wymaganiami kierunku wiodącego, co najmniej egzamin na poziomie B2+.

5. Przedmiot w języku obcym - (nie będący lektoratem, ani kursem nauki języka) - zgodnie z wymaganiami kierunku wiodącego, co najmniej 3 ECTS z egzaminem.

6. 2 przedmioty z obszaru nauki innego niż ten, do którego należy kierunek wiodący.

II. Zajęcia obowiązkowe na pierwszym roku:

1. BHP 

2. Tutorial. Praca roczna 1 (niezbędne złożenie recenzji pracy rocznej podpisanej przez opiekuna naukowego)

3. Przedmiot  spoza  kierunku wiodącego (kończący się zaliczeniem na ocenę lub egzaminem)

4. Ogółem zadeklarowane przedmioty za co najmniej 60 ECTS, wszystkie przedmioty zadeklarowane są obowiązkowe  do zaliczenia roku w indywidualnej linii programowej studenta MISH.

III. Zajęcia obowiązkowe na drugim roku:

1. Tutorial 2 (obowiązek złożenia sprawozdania z przebiegu tutorialu zatwierdzonego przez opiekuna naukowego)

2. Przedmiot  spoza  kierunku wiodącego (kończący się zaliczeniem na ocenę lub egzaminem)

3. Ogółem zadeklarowane przedmioty za co najmniej 60 ECTS, wszystkie przedmioty zadeklarowane są obowiązkowe  do zaliczenia roku w indywidualnej linii programowej studenta MISH.