Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Filologia ukraińska. Język - komunikacja - przekład, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_F_UKR_JKP
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów filologia ukraińska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Limit miejsc 2
Adres WWW https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wfilg/filolo.ukra.jezy.komu.prze
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Zgodnie ze swą nazwą kierunek koncentruje się na trzech kluczowych aspektach: praktycznej znajomości języka ukraińskiego, międzykulturowej komunikacji oraz przekładzie z języka polskiego na język ukraiński i z języka ukraińskiego na język polski. Celem studiów jest wykształcenie tłumaczy dysponujących wysokimi kompetencjami lingwistycznymi, kulturowymi i translatorskimi, którzy będą w stanie przekładać teksty oraz wypowiedzi ustne o różnorodnej tematyce.

Wszystkie przedmioty skoncentrowane są na praktyce przekładu oraz kształceniu kompetencji gwarantujących wysoką jakość tłumaczeń. Oprócz zajęć doskonalących ogólną znajomość języka ukraińskiego oraz kształtujących warsztat tłumacza, oferujemy konwersatoria poświęcone terminologii specjalistycznej z zakresu prawa, administracji, biznesu, ekonomii, techniki i medycyny. Ich istotnym uzupełnieniem są zajęcia z językoznawstwa, komunikacji między-kulturowej, współczesnego języka ukraińskiego, kultury języka i stylistyki, języka mediów, przekładu konferencyjnego, przekładu literackiego i tłumaczeń uwierzytelnionych, a także warsztaty z pisania i mówienia. Przedmioty związane z ukraińskim językiem prawniczym realizowane są w ramach Szkoły Prawa Ukraińskiego, działającej na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

Studia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Warunkiem ich ukończenia jest uzyskanie minimum 137 punktów ECTS, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Absolwent opuszcza mury uczelni z doskonałą znajomością języka ukraińskiego w mowie i piśmie (poziom C2), rozległą wiedzą na temat ukraińskiej kultury i realiów oraz praktycznymi umiejętnościami, pozwalającymi podjąć pracę tłumacza.

Specjaliści w zakresie języka ukraińskiego, przede wszystkim wysoko wykwalifikowani tłumacze, potrzebni są wszędzie tam, gdzie ma miejsce komunikacja i współpraca polsko-ukraińska. Znajdują zatrudnienie w administracji publicznej, instytucjach oświatowych i kulturalnych, biurach tłumaczeń, biurach turystycznych oraz podmiotach gospodarczych. Ponieważ w związku z wojną do Polski emigrują miliony ukraińskich obywateli, zapotrzebowanie na tłumaczy języka ukraińskiego na rynku pracy nieustannie rośnie. Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych latach pozostanie ono na niezmiennie wysokim poziomie ze względu na proces odbudowy państwa ukraińskiego oraz jego integrację z Unią Europejską.