Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UG) Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UG_GSPOLEKON_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Gdański
Kierunek studiów Geografia społeczno-ekonomiczna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 6
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

ATUTY KIERUNKU

Studia na kierunku Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS wyposażają studentów w:
 • umiejętności eksperckie z zakresu diagnozowania stanu społeczno-gospodarczego obszarów w różnych skalach przestrzennych, poprzez znajomość źródeł danych lokalnych i regionalnych, umiejętności ich przetwarzania, w tym z wykorzystaniem narzędzi GIS oraz wnioskowania na podstawie uzyskanych wyników. Umiejętności te stanowią o przewadze konkurencyjnej absolwentów na rynku pracy.
 • kompetencje społeczne umożliwiające dalszy rozwój zawodowy oraz efektywne rozwiązywanie problemów z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w warunkach pracy zespołowej i we współpracy z różnymi instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój lokalny i regionalny.
 • rozwinięcie umiejętności w zakresie języka angielskiego umożliwi pracę w zespołach i instytucjach o zasięgu międzynarodowym
 • możliwość skorzystania z programu Tutoring na WOiG oraz z szerokiej oferty uczelni partnerskich Instytutu Geografii w ramach programów ERASMUS+ i MOST 
 • dodatkwo: Poza obowiązkowym tokiem studiów studenci Geografii społeczno-ekonomicznej z elementami GIS będą mogli, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, zdobyć uprawnienia do nauczania geografii w ramach specjalizacji nauczycielskiej.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie w:
 • instytucjach samorządowych,
 • jednostkach odpowiedzialnych za planowanie strategiczne, rozwój gospodarczy i przestrzenny - zarówno na szczeblu województw jak i gmin (np. samorządy województw, urzędy miast i gmin w tym wyspecjalizowane podmioty odpowiedzialne za politykę przestrzenną, agencje rozwoju lokalnego i regionalnego),
 • instytucjach i jednostkach wykorzystujących geograficzne systemy informacyjne do celów zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz obrony narodowej,
 • podmiotach świadczących komercyjne usługi z zakresu projektowania zagospodarowania przestrzennego, 
 • przedsiębiorstwach wykorzystujących geograficzne systemy informacyjne (np. Lufthansa Systems Poland, Jeppesen Poland, operatorzy infrastruktury sieciowej, dystrybutorzy towarów).