Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UG) Gospodarka przestrzenna, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UG_GOSPPRZEST_S1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Gdański
Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 6
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

ATUTY KIERUNKU

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna:
 • dostarczają unikalnej i specjalistycznej wiedzy z zakresu środowiskowych i prawnych aspektów gospodarowania przestrzenią;
 • wyposażają w umiejętności planowania i posługiwania się nowoczesnymi technikami wizualizacji;
 • opierają się na zajęciach stacjonarnych, prowadzonych przez ekspertów w swojej dziedzinie w dobrze wyposażonych salach dydaktycznych, laboratoriach i pracowniach komputerowych;
 • jeden z przedmiotów przewidzianych programem studiów realizowany jest w języku angielskim;
 • program studiów I stopnia obejmuje ponadto 90 godzin zajęć praktycznych w terenie;
 • poza obowiązkowym tokiem studiów studenci Gospodarki przestrzennej mogą skorzystać z programu Tutoring na WOiG oraz studiować za granicą w ramach programów ERASMUS+ i MOST;
 • prężnie działające Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna umożliwiają zdobycie wykształcenia przydatnego w pracy:
 • w biurach i przedsiębiorstwach projektowych przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne,
 • w jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 • agencjach rozwoju regionalnego i społeczno-gospodarczego,
 • przedsiębiorstwach konsultingowych i doradczych,
 • instytucjach Unii Europejskiej zajmujących się problemami gospodarki przestrzennej,
 • agencjach nieruchomości i przedsiębiorstwach deweloperskich.