Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UAM) Szkoła Doktorska Nauk Społecznych - psychologia

Szczegóły
Kod UAM_SD_PS
Jednostka organizacyjna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dziedzina/dyscyplina naukowa Psychologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Szkoła doktorska
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://amu.edu.pl/doktoranci/szkola-doktorska/szkola-doktorska-nauk-spolecznych
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Opis Szkoły

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu proponuje kandydatom i kandydatkom kształcenie, w którym badania naukowe i nauka zgłębiane są zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym oraz regionalnym. Szkola kształci doktorantów w zakresie siedmiu dyscyplin z dziedziny nauk społecznych:  geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,  nauki o komunikacji społecznej i mediach,  nauki o polityce i administracji, nauki prawne,  nauki socjologiczne, pedagogika i psychologia.  W Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych program kształcenia jest w znacznym stopniu zindywidualizowany i do wyboru, dopasowany do zainteresowań i projektu badawczego poszczególnych doktorantów i realizowany pod kierunkiem wybranego promotora lub promotorów. Program obejmuje osiem semestrów, w ciągu których doktoranci realizują interdyscyplinarne seminarium naukowe, metodologię badań naukowych, warsztat badacza, specyfikę pracy naukowej w dyscyplinie, warsztaty umiejętności miękkich oraz wykładach specjalistycznych. Program realizowany jest w języku polskim i angielskim.

Dyscyplina: Psychologia

Program doktorski przygotowuje jego uczestników do prowadzenia samodzielnej działalności naukowo-badawczej w dyscyplinie psychologia. Na program składają się zajęcia obowiązkowe i fakultatywne oraz realizacja indywidualnego planu badawczego pod kierunkiem promotora. Zajęcia obowiązkowe i fakultatywne obejmują kształcenie w zakresie: (1) współczesnych koncepcji i kierunków badań w psychologii i dyscyplinach pokrewnych; (2) metodologii badań, m.in. zaawansowanych metod prowadzenia badań oraz technik analizy danych; (3) zasad finansowania badań oraz pozyskiwania środków na badania; (4) etycznych uwarunkowań prowadzenia działalności naukowo-badawczej; (5) metodyki prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim oraz wykorzystywania współczesnych technologii w kształceniu; (6) zasad komunikacji naukowej i popularyzowania wiedzy. Program nastawiony jest na kształcenie zarówno przyszłych naukowców w obszarze psychologii, jak i osób, które traktują uzyskanie stopnia doktora w tej dyscyplinie jako element profesjonalnej kariery zawodowej poza nauką.