Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UAM) Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych - nauki o Ziemi i środowisku

Szczegóły
Kod UAM_SD_NZS
Jednostka organizacyjna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki o Ziemi i środowisku
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Szkoła doktorska
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW https://amu.edu.pl/doktoranci/szkola-doktorska/szkola-doktorska-nauk-przyrodniczych
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Opis Szkoły

Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu proponuje kandydatom i kandydatkom kształcenie, w którym badania naukowe i nauka zgłębiane są zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym oraz regionalnym. Uczelnia stale aktualizuje i poszerza swoje programy badawcze i treści kształcenia, kładąc szczególny nacisk na ich interdyscyplinarny charakter.

Dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku

Studia doktoranckie w naukach o Ziemi i środowisku realizowane w Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych obejmować będą w zakresie geografii: zmiany klimatu,  hydrometeorologiczne zjawiska ekstremalne, klimat i hydrologię obszarów zurbanizowanych, problemy krajobrazowo-ekologiczne, zmiany środowiska oraz wynikających z nich zagrożenia i działania adaptacyjne, przemiany ekosystemów i środowiska funkcjonowania miast, wspomaganie decyzyjne. Badania realizowane będą poprzez monitoring środowiska przyrodniczego, studia paleoekologiczne, geomorfologiczne, hydrogeologiczne, geoarcheologiczne oraz szeroki zakres technik geoinformacyjnych, geomatyczne metody badań, interaktywne geowizualizacje, wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość oraz media wizualne, teledetekcję w ilościowym opisie powierzchni Ziemi. Studia doktoranckie w zkresie geologii będą obejmowały problematykę związaną z szeroko rozumianą geologią stosowaną: hydrogeologią, geologią inżynierską oraz badania podstawowe z zakresu sedymentologii osadów lądowych i morskich, paleontologii, paleoekologii, geozagrożeń oraz geochemii, petrologii  i petroarcheologii. Badania wykonywane będą przy użyciu nowoczesnych metod i obejmować będą różne regiony świata w przedziale czasu całego fanerozoiku.