Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UAM) Szkoła Doktorska Nauk Społecznych - Nauki o polityce i administracji

Szczegóły
Kod UAM_SD_NPA
Jednostka organizacyjna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki o Polityce i Administracji
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Szkoła doktorska
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://amu.edu.pl/doktoranci/szkola-doktorska/szkola-doktorska-nauk-spolecznych
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Opis Szkoły

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu proponuje kandydatom i kandydatkom kształcenie, w którym badania naukowe i nauka zgłębiane są zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym oraz regionalnym. Szkola kształci doktorantów w zakresie siedmiu dyscyplin z dziedziny nauk społecznych:  geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,  nauki o komunikacji społecznej i mediach,  nauki o polityce i administracji, nauki prawne,  nauki socjologiczne, pedagogika i psychologia.  W Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych program kształcenia jest w znacznym stopniu zindywidualizowany i do wyboru, dopasowany do zainteresowań i projektu badawczego poszczególnych doktorantów i realizowany pod kierunkiem wybranego promotora lub promotorów. Program obejmuje osiem semestrów, w ciągu których doktoranci realizują interdyscyplinarne seminarium naukowe, metodologię badań naukowych, warsztat badacza, specyfikę pracy naukowej w dyscyplinie, warsztaty umiejętności miękkich oraz wykładach specjalistycznych. Program realizowany jest w języku polskim i angielskim.

Dyscyplina: Nauki o polityce i administracji

Studia doktoranckie i badania naukowe realizowane przez doktoranta w ramach dyscypliny nauki o polityce i administracji mają na celu wykształcenie specjalistów, którzy będą z powodzeniem podejmować pracę, zarówno na uczelniach, jak i w jednostkach rządowych, samorządowych, organizacjach społecznych, czy prowadząc własną działalność gospodarczą. Do obszarów zagadnień, którymi mogą zajmować się doktoranci, należą m. in. myśl polityczna, zagadnienia dotyczące ustrojów państwowych i konstytucjonalizmu, współczesne systemy polityczne, stosunki międzynarodowe, w tym polityka zagraniczna, studia nt. uwarunkowań politycznych poszczególnych regionów i subregionów świata, zagrożenia globalne i asymetryczne, administracja samorządowa, zarządzanie państwem, polityka bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego, ustroje polityczne, kultura polityczna i dyplomacja.

Indywidualny projekt badań doktoranta, zakres podejmowanej problematyki, uwzględniać będzie, zarówno jego zainteresowania badawcze, jak i obecny stan badań w proponowanym obszarze. Opieka naukowa ze strony promotora zapewni właściwe ujęcie metodologiczne podejmowanej problematyki.