Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UAM) Szkoła Doktorska Nauk Społecznych - Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Szczegóły
Kod UAM_SD_NKSM
Jednostka organizacyjna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Szkoła doktorska
Profil studiów ogólnoakademicki
Limit miejsc 1
Adres WWW https://amu.edu.pl/doktoranci/szkola-doktorska/szkola-doktorska-nauk-spolecznych
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Opis Szkoły

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu proponuje kandydatom i kandydatkom kształcenie, w którym badania naukowe i nauka zgłębiane są zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym oraz regionalnym. Szkola kształci doktorantów w zakresie siedmiu dyscyplin z dziedziny nauk społecznych:  geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,  nauki o komunikacji społecznej i mediach,  nauki o polityce i administracji, nauki prawne,  nauki socjologiczne, pedagogika i psychologia.  W Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych program kształcenia jest w znacznym stopniu zindywidualizowany i do wyboru, dopasowany do zainteresowań i projektu badawczego poszczególnych doktorantów i realizowany pod kierunkiem wybranego promotora lub promotorów. Program obejmuje osiem semestrów, w ciągu których doktoranci realizują interdyscyplinarne seminarium naukowe, metodologię badań naukowych, warsztat badacza, specyfikę pracy naukowej w dyscyplinie, warsztaty umiejętności miękkich oraz wykładach specjalistycznych. Program realizowany jest w języku polskim i angielskim.

Dyscyplina: Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Badania z zakresu dyscypliny nauk o komunikacji społecznej i mediach prowadzone są w dwóch obszarach.

Pierwszy poświęcony jest takim zagadnieniom jak: znaczenie komunikacji w procesach społecznych, tabloidyzacja dyskursu politycznego w programach informacyjnych, rola mediów w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, mediatyzacja życia społecznego, public relations i marketing polityczny, analiza zawartości mediów – prasy, radia, telewizji, portali informacyjnych oraz mediów społecznościowych. Na szczególną uwagę zasługują prowadzone od kilku lat badania nad populizmem.

Drugim ważnym nurtem badań w ramach tej dyscypliny jest kognitywistyka (cognitive science): multidyscyplinarne badania umysłu i procesów poznawczych, dążące do opracowania jednolitego obrazu budowy i działania poznającego umysłu.

Dodatkową zachętą dla przyszłych doktorantów może z pewnością być bardzo dobra infrastrukturaktórą dysponują badacze: eyetrackery, EEG, TMS (Przezczaszkowy stymulator magnetyczny), CAST (Systemu do analizy zawartości programów telewizyjnych).