Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Ekonomia i finanse, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Szczegóły
Kod SD_SDNS_EKONOMIA_I_FINANSE
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dziedzina/dyscyplina naukowa Ekonomia i Finanse
Poziom kształcenia Szkoła doktorska
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://social-sciences.phd.uj.edu.pl/doctor_programs/economics_and_finance
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych (SDNS) Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dyscyplinie EKONOMIA i FINANSE jest oparte na elastycznej konstrukcji wyboru rozmaitych form aktywności naukowej, które prowadzą do osiągnięcia zdefiniowanych w Programie Kształcenia efektów w zakresie wiedzy i umiejętności. Jego celem jest przede wszystkim przygotowanie absolwenta Szkoły do pracy naukowej.

Szkielet Programu Kształcenia stanowią: Program Doktorski dyscypliny EKONOMIA i FINANSE oraz Indywidualny Plan Badawczy - 4-letni plan celów i zadań prowadzących do złożenia dysertacji doktorskiej. Uczestnik SDNS w dyscyplinie EKONOMIA i FINANSE ma możliwość współpracy - jako członek zespołu - z następującymi Zespołami badawczymi Uniwersytetu Jagiellońskiego: Ekonomii i Innowacji, Ekonomii Matematycznej, Ekonomii Instytucjonalnej i Polityki Gospodarczej, Analiz Społeczno-Gospodarczych oraz  Globalizacji i Integracji Ekonomicznej.     

Udział w SDNS daje okazję bezpośredniego udziału w programach badawczych prowadzonych przez pracowników Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania. Obecnie głównymi kierunkami poszukiwań badawczych są: determinanty rozwoju regionalnego; zaawansowane metody matematyczne w badaniu dynamiki procesów makroekonomicznych; równowaga społeczna, finansowa i ekologiczna – nierówności, transfery międzypokoleniowe; źródła innowacji przyszłości; instytucjonalne struktury dla innowacji, edukacja dla innowacji; analiza konsekwencji rozwijania i stosowania technologii (technology assessment); kierunki ewolucji rynku finansowego; międzypokoleniowa sprawiedliwość dostępu do zasobów środowiska; rynek pracy.    

Program Doktorski dyscypliny EKONOMIA i FINANSE obejmuje 4 główne moduły kształcenia: (1) kształcenie specjalistyczne (teoria ekonomii), (2) kształcenie metodologiczne (metody ilościowe w badaniu procesów gospodarczych), (3) kompetencje akademickie (projektowanie i prowadzenie badań, upowszechnianie wyników badań), oraz (4) przygotowanie do pracy dydaktycznej w uniwersytecie.