Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Fizyka, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Szczegóły
Kod SD_NSIP_FIZYKA
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Fizyka
Poziom kształcenia Szkoła doktorska
Limit miejsc 2
Adres WWW https://science.phd.uj.edu.pl/programme/physics
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Uczestnictwo w programie kształcenia z fizyki pozwala na zdobycie specjalistycznego wykształcenia w dziedzinie fizyki oraz prowadzenie badań nad najważniejszymi aktualnie zagadnieniami współczesnej fizyki. Prace te mają nie tylko poznawczy charakter, ale niejednokrotnie ich wyniki mogą również znaleźć zastosowanie komercyjne w obszarze nowoczesnych technologii. Wśród badań z fizyki prowadzonych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (WFAIS) UJ można wymienić badania w zakresie klasycznej i kwantowej teoria pola, ogólnej teorii względności, fizyki statystycznej, problemów chaosu w fizyce klasycznej i kwantowej, informacji kwantowej, fizyki wysokich energii i teorii cząstek elementarnych, astrofizyki, astronomii neutrin, fizyki jądrowej, fizyki atomowej, molekularnej i optyki kwantowej, fizyki stanów skondensowanych, nauki o materiałach, fizyki przejść fazowych, fizyki powierzchni w tym fizyki nanostruktur i nanotechnologii, nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego, fizyki medycznej i ochrony środowiska, fizyki komputerowej i innych. Wiele z badań prowadzonych jest w zespołach interdyscyplinarnych wykraczających poza ściśle rozumianą fizykę.

WFAiIS UJ posiada najwyższą kategorię naukową A+, a badania prowadzone są w licznych współpracach z najlepszymi światowymi ośrodkami naukowymi. Uczestnicy programu kształcenia fizyki, prowadzonego w języku angielskim,  od początku włączani są w prace grup badawczych, co prowadzi do pracy w międzynarodowych zespołach i powinno owocować wystąpieniami konferencyjnymi i publikacjami naukowymi. Uzyskane w czasie kształcenia osiągnięcia i zawarte kontakty międzynarodowe niewątpliwie są pomocne na dalszych etapach kariery naukowej.

Podczas kształcenia jego uczestnicy mają również możliwość zdobycia wiedzy z innych działów fizyki i innych nauk ścisłych i przyrodniczych, a prowadząc zajęcia dydaktyczne rozwijają swoje umiejętności w przekazywaniu wiedzy.