Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Językoznawstwo, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Szczegóły
Kod SD_NH_JEZYKOZNAWSTWO
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dziedzina/dyscyplina naukowa Językoznawstwo
Poziom kształcenia Szkoła doktorska
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://human.phd.uj.edu.pl/dla-doktorantow/programy-doktorskie/jezykoznawstwo
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ realizuje unikatowy program kształcenia doktorskiego w zakresie językoznawstwa. Program ten oparty jest na szerokiej ofercie kursowej i zajęciach autorskich prowadzonych przez doświadczonych pracowników naukowych, zaangażowanych w badania z danej tematyki, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny zajęć i powiązanie treści programowych z najnowszymi kierunkami analiz językoznawczych. Zasadniczy trzon programu kształcenia tworzą kursy fakultatywne, dzięki czemu młoda badaczka czy młody badacz mogą samodzielnie profilować własną ścieżkę rozwoju naukowego, ukierunkowaną na realizację indywidualnego planu badawczego i dopasowaną do swoich zainteresowań i preferencji. Duży nacisk położony jest na metodologię badań oraz najnowsze tendencje badawcze w językoznawstwie, warsztatowy charakter zajęć i zindywidualizowane podejście do każdego z uczestników. Przewidziane w programie kursy w języku angielskim przygotowują słuchaczy do funkcjonowania na polu międzynarodowym. Nabywając kompetencje potrzebne do samodzielnego prowadzenia badań naukowych i upowszechniania ich wyników oraz zdobywając sprawności społeczne, niezbędne do twórczego myślenia i działania, początkujący naukowiec uczy się, jak  realizować projekty indywidualne i zespołowe.  Istotnym celem kształcenia jest zatem z jednej strony harmonijne pogłębianie wiedzy i umiejętności młodych uczonych, a z drugiej zindywidualizowane podejście do każdego z nich, wspierające ich wszechstronny rozwój naukowy i osobisty.