Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Archeologia, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Szczegóły
Kod SD_NH_ARCHEOLOGIA
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dziedzina/dyscyplina naukowa Archeologia
Poziom kształcenia Szkoła doktorska
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://human.phd.uj.edu.pl/dla-doktorantow/programy-doktorskie/archeologia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Program doktorski, który w zakresie archeologii proponuje SDNH UJ, cechuje nacisk na indywidualną pracę doktorantów oraz szerokie wykorzystanie metody studiów przypadku. Doktoranci uczestniczący w kursach archeologicznych będą mieli możliwość rozwoju swoich kompetencji w dwóch zasadniczych kierunkach. Pierwszy z nich to pogłębione wprowadzenie do nowoczesnych metod analitycznych, a w szczególności technik statystycznych oraz geograficznych systemów informacyjnych. Zajęcia te realizowane są w małych grupach, co umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności, ułatwiających pracę archeologa a niekiedy niezbędnych dla niej, w relatywnie krótkim czasie. Druga grupa kursów ma na celu przygotowanie doktorantów do zadania popularyzacji nauki oraz realizacji własnych projektów terenowych. W znacznym stopniu jest ona poświęcona współczesnym regulacjom prawnym w zakresie ochrony archeologicznego dziedzictwa kultury, zarówno w Polsce jak i na świecie. Podstawę kadrową dla programu archeologicznego w SDNH UJ stanowi zespół pracowników Instytutu Archeologii UJ, w skład którego wchodzą specjaliści zajmujący się najstarszymi dziejami człowieka, młodszymi odcinkami prehistorii i okresem wczesnohistorycznym w Europie, starożytnymi cywilizacjami Egiptu i Bliskiego Wschodu, kulturą klasycznego antyku, archeologią Nowego Świata oraz kulturą materialną późnego średniowiecza i czasów nowożytnych, posiadający przy tym znaczne kompetencje w zakresie różnych działów metodologii badań archeologicznych. W przypadku niektórych kursów zespół ten uzupełniany jest przez badaczy zapraszanych z innych instytucji.