Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(AGH) Inżynieria Mechatroniczna, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod AGH_IME_WIMiR_IIST
Jednostka organizacyjna Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
Kierunek studiów Inżynieria Mechatroniczna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
Adres WWW https://imir.agh.edu.pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Absolwenci specjalności Projektowanie Mechatroniczne otrzymują wiedze w zakresie: projektowania zintegrowanych systemów złożonych ze współpracujących elementów mechanicznych, elektronicznych, sterujących i oprogramowania, umiejętności wykorzystania komputerowych środków wspomagania prac inżynierskich w projektowaniu i testowaniu systemów mechatronicznych z użyciem technik wirtualnego i szybkiego prototypowania, umiejętności pracy w interdyscyplinarnym zespole oraz świadomości potrzeby ciągłego doskonalenia kwalifikacji zawodowych.
Absolwenci specjalności Projektowanie Mechatroniczne znajdują zatrudnienie jako projektanci i integratorzy urządzeń mechatronicznych, pracownicy utrzymania ruchu, jak i samodzielni przedsiębiorcy.
Absolwenci specjalności Systemy Inteligentne otrzymują wiedzę w zakresie zastosowań mechaniki, elektroniki i informatyki w projektowaniu, realizacji, eksploatacji oraz serwisowaniu inteligentnych: układów i materiałów oraz struktur i sieci technicznych. Szczególny nacisk kładzie się na zastosowanie metod i technik sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach działalności inżynierskiej oraz powiązanie podstaw teoretycznych i metod doświadczalnych z nowoczesnymi technologiami informatycznymi.
W ramach procesu kształcenia dużą uwagę zwraca się na opanowanie umiejętności projektowania, wytwarzania i eksploatacji nowoczesnych systemów diagnostyki, monitoringu, sterowania i zarządzania z wykorzystaniem m.in. układów adaptacyjnych, sieci neuronowych, zbiorów rozmytych, algorytmów genetycznych oraz baz danych. Studenci specjalności mają dostęp do specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego w które wyposażone są laboratoria komputerowe, umożliwiające łatwe prototypowanie układów, struktur i systemów inteligentnych. Interdyscyplinarność wykształcenia pozwala na swobodne poruszanie się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy i stanowi o ich atrakcyjności dla pracodawców. Typowe miejsca pracy absolwentów kierunku specjalności Systemy Inteligentne to: biura projektowe, firmy konsultingowe, zakład produkcyjne oraz jednostki naukowo-badawcze. Gruntowne przygotowanie w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych predysponuje absolwentów specjalności Systemy Inteligentne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i kreowania innowacyjnych rozwiązań oraz tworzenia nowych miejsc zatrudnienia.
Absolwenci specjalności Wytwarzanie mechatroniczne otrzymują wiedzę w zakresie prototypowania i wytwarzania zintegrowanych systemów mechatronicznych złożonych ze współpracujących elementów mechanicznych, elektronicznych, układów sterowania i oprogramowania, umiejętności wykorzystania komputerowych środków wspomagania prac inżynierskich w prototypowaniu, testowaniu (technik wirtualnego i szybkiego prototypowania), wdrażaniu i wytwarzaniu systemów mechatronicznych z użyciem systemów CAD/CAE/CAM/CIP, umiejętności pracy w interdyscyplinarnym zespole produkcyjnym i projektowymi oraz świadomości potrzeby ciągłego doskonalenia kwalifikacji zawodowych, umiejętności śledzenia zmian w zakresie innowacji i nowych technologii wytwarzania.
Absolwenci specjalności Wytwarzanie Mechatroniczne znajdują zatrudnienie jako projektanci i integratorzy urządzeń mechatronicznych, pracownicy utrzymania ruchu, jak i samodzielni przedsiębiorcy.