Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(AGH) Inżynieria Kształtowania Środowiska, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod AGH_IKS_WILiGZ_IIST
Jednostka organizacyjna Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
Kierunek studiów Inżynieria Kształtowania Środowiska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Adres WWW https://wilgz.agh.edu.pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Zasadniczym celem kształcenia w ramach specjalności Wentylacja i klimatyzacja jest nabycie przez studentów gruntownej i zaawansowanej wiedzy z zakresu wentylacji i klimatyzacji. Otrzymywana przez studenta wiedza specjalistyczna dotyczy przede wszystkim zagadnień związanych z wentylacją i klimatyzacją, ogrzewnictwem i ciepłownictwem, techniką chłodniczą oraz technologiami proekologicznymi. Absolwent jest przygotowany do planowania, projektowania oraz realizacji inwestycji w zakresie rozwiązań wentylacji i klimatyzacji w zakładach przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych. Po nabyciu niezbędnej praktyki w projektowaniu wspomnianych systemów, może otrzymać branżowe uprawnienia projektowe (po odbyciu wymaganej przepisami prawa praktyki zawodowej i zdaniu egzaminu państwowego). Może również ubiegać się o uprawnienia w zakresie sporządzania świadectw energetycznych budynków oraz wykonywania ich audytów energetycznych. Absolwent może być zatrudniony w biurach projektowych oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych, wykonawczych, instalacyjnych i handlowych, których działalność wiąże się z wentylacją i klimatyzacją.
Absolwenci drugiej specjalności: Instalacje środowiskowe potrafią opracowywać metody i technologie odzysku surowców (w tym recyklingu) lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub przemysłowych, zaprojektować instalacje i systemy energetyczne z wykorzystaniem odpowiednich maszyn i urządzeń, uwzględniając ich charakterystyki eksploatacyjne, opracowywać koncepcje i projektować instalacje wodno-kanalizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, mieszkalnych oraz przemysłowych, kierować pracą, komunikować się z innymi projektantami i wykonawcami instalacji i technologii środowiskowych, kierować zespołami w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i innych instytucjach związanych z inżynierią lub ochroną środowiska, samodzielnie planować i realizować własne doskonalenie się, w szczególności w zakresie instalacji kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Absolwenci mogą pracować jako: projektanci technologii odzysku składników użytecznych z surowców wtórnych, konsultanci ds. technicznych związanych z inżynierią środowiska, kadra zarządzająca w zakresie inżynierii środowiska, specjaliści z zakresu gospodarki odpadami, na stanowiskach kierowniczych w zakresie ochrony środowiska, robót sanitarnych, gospodarki odpadami, kierownik budowy (stylistyka), inspektor nadzoru w branży sanitarnej (instalacje wodociągowe), pracownicy: specjalistycznych laboratoriów i instytucji naukowych, inspektoratów ochrony środowiska, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji nadzoru środowiska, technolodzy w zakładach branży surowcowej, w oczyszczalniach ścieków, stacji uzdatniania wody.