Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(AGH) Ekologiczne Źródła Energii, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod AGH_EZE_WGGIOS_IIST
Jednostka organizacyjna Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
Kierunek studiów Ekologiczne Źródła Energii
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW https://www.wggios.agh.edu.pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Ogólnym celem kształcenia jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie ekologicznych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ich przyrodniczego pochodzenia. Absolwenci specjalności Odnawialne Źródła Energii będą znajdować zatrudnienie przede wszystkim w różnych instytucjach rządowych, samorządowych oraz pozarządowych, firmach konsultingowych czy fundacjach zajmujących się problematyką wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Znajomość zagadnień dotyczących zarządzania projektami, efektywności energetycznej, ochrony powietrza i niskiej emisji oraz posiadana szeroka wiedza w zakresie odnawialnych źródeł energii daje kompetencje absolwentom do pełnienia funkcji samorządowego doradcy ekologiczno-energetycznego. Absolwenci specjalności Ekologiczne Systemy Energetyczne będą znajdować zatrudnienie przede wszystkim w firmach projektowych i wykonawczych, zajmujących się OZE oraz efektywnością energetyczną. Absolwenci specjalności ESE posiadają także kompetencje umożliwiające pracę u producentów urządzeń i systemów energetyki rozproszonej, a także do podjęcia własnej działalności innowacyjno-wdrożeniowej w tym zakresie.