Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(AGH) Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod AGH_EOZE_WEiP_IIST
Jednostka organizacyjna Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
Kierunek studiów odnawialne źródła energii
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW https://weip.agh.edu.pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Kierunek Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią, wraz ze ścieżkami dyplomowania Ekonomika, Polityka i Zarządzanie Energią (EPiZE), Technologie Energetyki Odnawialnej (TEO) oraz Sustainable Energy Systems (SES) należy do obszaru studiów technicznych. Celem studiów jest przekazanie wiedzy szczegółowej, koniecznej do wykonywania zawodu magistra inżyniera z zakresu energetyki odnawialnej i zarządzania energią. Wybierając poszczególne ścieżki dyplomowania, absolwent będzie posiadać zaawansowaną wiedzę w zakresie: instalacji grzewczych oraz chłodniczych, opartych o biomasę lub energii słonecznej, systemów hybrydowych jak również sterowania w energetyce. Ponadto zdobędzie wiedzę dotyczącą inteligentnymi budynkami, planowania rozwoju i pracy krajowego systemu elektroenergetycznego, rynków energii czy też społecznych aspektów energetyki odnawialnej oraz racjonalnego wykorzystania energii. Ważnym elementem realizacji kształcenia na poszczególnych ścieżkach dyplomowania jest ścisła współpraca z przemysłem oraz prowadzenie badań w zakresie energetyki odnawialnej oraz integracji OZE w krajowym systemie elektroenergetycznym.  

Absolwent niniejszego kierunku będzie posiadał wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją systemów energetycznych, a także w zakładach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, handlem i dystrybucją energii. Dodatkowo, zdobyta wiedza w trakcie studiów pozwoli na rozwiązywanie problemów związanych z energetyką, a w szczególności energetyką odnawialną, jak również problemów występujących w zakresie odpowiedzialności jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo) i instytucji rządowych (polityka energetyczna).